Weinig burenruzies in Friesland

BALK - In Zeeland en Friesland maken de mensen het minste ruzie met hun buren. Dit blijkt uit onderzoek.

21% van de Nederlanders heeft wel eens ruzie gehad met de buren. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.), waarbij ruim 1800 respondenten werden ondervraagd. De meeste burenruzies ontstaan door geluidsoverlast door muziek. Ruim een kwart (26%) van de respondenten die wel eens een burenruzie heeft gehad, noemt muziek als hoofdreden. Ook overlast door kinderen is met 17%, een veel voorkomende oorzaak van burenruzies. Huisdieren zorgen in 11% van de gevallen voor onenigheid tussen buren. Verder komen verbouwingen (8%) en geluidsoverlast (6%) voor in de top vijf oorzaken van burenruzies.

Provinciale verschillen

De meeste burenruzies vinden plaats in Flevoland (29%). Een mogelijke verklaring is de relatief hoge bevolkingsdichtheid in steden als Almere en Lelystad. Flevoland wordt op de voet gevolgd door Zuid-Holland, waar 26% het wel eens aan de stok heeft gehad met de buren. Ook in Noord-Holland zijn er veel mensen die wel eens ruzie met de buren hebben gehad (25%).