Alle kinderen van Achtkarspelen kunnen meedoen door het Kindpakket

Buitenpost -  BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen en de stichtingen Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds hebben donderdag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Kindpakket ondertekend.

,,Ieder kind heeft recht op gelijke kansen voor de toekomst”, aldus wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen. ,,Teveel kinderen komen door een moeilijke financiële situatie van de ouders maar nauwelijks in aanraking met cultuur, laat staan dat ze het kunnen beoefenen. Ook sport is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Daarom willen we de financiële drempels wegnemen en kinderen kansen bieden.” Gelijke kansen voor de toekomst Achtkarspelen kent al drie jaar een regeling die moet voorkomen dat kinderen aan de kant blijven staan en na verloop van tijd sociaal geïsoleerd raken. Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voeren deze regeling uit voor de gemeente. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen meedoen aan de activiteiten. De fondsen keren geen geld uit aan de ouders/verzorgers van de kinderen, maar doen de betalingen rechtstreeks aan de aanbieders, zoals bijvoorbeeld verenigingen of de leveranciers. Via de website www.kindpakket.nl kunnen ouders heel eenvoudig een aanvraag doen. Intermediairs van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds kunnen via www.allekinderendoenmee.nl een aanvraag doen. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe de onderlinge verdeling van de werkzaamheden tussen de fondsen zal zijn en op welke manier de fondsen kunnen worden ingeschakeld. Bij de ondertekening waren ook verenigingen en maatschappelijke instanties aanwezig. Samen zorgen deze partijen ervoor dat alle kinderen in de gemeente mee kunnen doen met onderwijs-, sport- en culturele activiteiten. Op de foto: Wethouder Sjon Stellinga (tweede van links) te midden van vertegenwoordigers van Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Foto: © Binne-Louw Katsma