Miedengebieden Achtkarspelen ‘verdienen nationaal beschermde status’

Twijzel -  TWIJZEL - Een delegatie van de PvdA Achtkarspelen heeft vrijdagochtend een werkbezoek gebracht aan Staatsbosbeheer in Twijzel. Dit in verband met de verdere inrichting van de Surhuizumer-, Twijzeler- en Hamstermieden.

Het beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door een team dat een groot deel van de natuurterreinen in Noordoost-Friesland beheert. De boswachters Jakob Hanenburg en Gjerryt Hoekstra, die in de gemeente Achtkarspelen zeer nauw bij het beheer zijn betrokken, lieten het PvdA-gezelschap weten dat het in sommige gebieden goed gaat en in andere nog veel ontwikkeld moet worden. In 2018 wordt onder andere een deel van de Twijzelermieden opnieuw ingericht en in beheer genomen. Kwelwaterstromen die hier aan de randen van het Drents/Fries plateau opborrelen, zorgen voor één van de meest unieke situaties in de miedengebieden. Het opborrelende water bevat heel veel mineralen die zorgen voor een unieke flora in het gebied. Het miedengebied is onderdeel van  Friese ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is in Nederland het meest diverse natuurgebied voor wat planten betreft, zo vertelde Hanenburg. ,,Meer dan 190 soorten mossen en een verscheidenheid van planten die in Nederland niet of nauwelijks meer voorkomen, groeien hier. De grutto heeft zich dankzij een goed beheersbeleid in de Surhuizumermieden weten te handhaven en breidt zelfs uit. Dit dankzij een goed beheer dat ook in Twijzelermieden een vervolg zal krijgen.” Ook de roerdomp is terug in de miedengebieden. In de komende jaren wil Staatsbosbeheer het beheer in het gebied intensiveren en het gebied uitbreiden. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân. De miedengebieden moeten beter op de kaart en daar is een goede samenwerking met de gemeente en de provincie bij nodig, aldus Hoekstra. ,,Het unieke van de miedengebieden verlangt richting de toekomst een nationale aanwijzing als zeer bijzonder landschap.” Steeds meer wetenschappers doen onderzoek naar de unieke planten soorten in de miedengebieden. Ook het publiek ontdekt de mieden. Er zijn in de afgelopen winter twee nieuwe kijkhutten geplaatst. Nog een grote wens van Staatsbosbeheer is een goed informatiepunt voor bezoekers, recreanten en belangstellenden, zo liet Gjerryt Hoekstra de PvdA’ers weten. Op de foto geeft boswachter Jakob Hanenburg op de kaart aan welke delen tot het unieke miedengebied behoren. Foto: © PvdA Achtkarspelen