Pieter van der Woude 25 jaar vrijwilliger bij clubhuis Harkema

Harkema - Ze bestaan nog, vrijwilligers die een groot deel van hun leven iets willen doen voor de maatschappij.

Pieter van der Woude (links op de foto) is hier een voorbeeld van, hij is dit jaar al 25 jaar vrijwilliger bij het SCW clubhuis Harkema. Pieter hielp al vroeg mee bij de diverse activiteiten in het clubhuis te Harkema. Inmiddels zijn we 25 jaar verder en nog steeds is hij regelmatig op de vrijdagavond te vinden in het clubhuis. Vaak zorgt hij voor de muziek in de jeugdsoos maar ook het organiseren van spelactiviteiten voor de jongeren is Pieter niet vreemd en net als vele anderen helpt hij ook vaak mee bij de avondvierdaagse. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, kreeg hij van Rindert Elzinga (bestuurslid, rechts op de foto) een mooi boeket bloemen en kleine attentie in een enveloppe. Het bestuur koestert deze vrijwilligers en is hen zeer dankbaar voor het feit dat ze iedere week weer de jeugd van straat kunnen houden, want er lopen meer oudgedienden rond in het clubhuis te Harkema.