Geen geld voor opleiding kraanmachinist op Nordwin College Buitenpost

Buitenpost - Directeur Jaap van der Heide liet tijdens het werkbezoek van de PvdA Achtkarspelen aan het Nordwin College zien dat het nog niet zo gemakkelijk is om jongeren die zijn groene school bezoeken over de eindstreep te trekken.

De school met een kleine vierhonderd leerlingen geeft opleidingen die op de praktijk zijn gericht. ,,Een groot deel van de instromende jongeren van de 32 basisscholen in de regio heeft een achterstand", vertelt Jaap. ,,Vaak is intensieve begeleiding en ook zorg nodig om de jongens en meisjes op een aanvaardbaar niveau de eindstreek te laten halen. We streven naar een goed resultaat voor al onze leerlingen ongeacht het niveau. Ze moeten in de samenleving zich zelfstandig kunnen redden en in kunnen stromen in een goede baan." Veel van zijn leerlingen brengen de problemen vanuit hun thuis situatie mee naar school en de opleiding, tezamen met zorg, wordt aan veel leerlingen geboden. Er is dan ook nauw contact met de dorpenteams Achtkarspelen voor goede afstemming van zorg voor de leerlingen. Dit dankzij het beleid van de gemeente Achtkarspelen op dit terrein liet hij wethouder Sjon Stellinga weten. ,,Zorgkosten vormen een substantieel onderdeel van het totale budget van de school. Wat we willen is dat alle leerlingen, zonder uitzondering, de school met een diploma verlaten en voldoende toegerust zijn om volwaardig te kunnen functioneren in de maatschappij." Tijdens een rondleiding bezoeken de PvdA'ers een vol klaslokaal waar een veertigtal leerlingen onder leiding van drie docenten geconcentreerd aan een taak werken en in een ander lokaal staan een tiental kleine robotjes opgesteld. ,,Ook het leren werken met een robot staat op het programma", laat Jaap van der Heide weten. Toch zijn er ook zorgen. De krimp in Noord Nederland zal op termijn gevolgen hebben voor het leerlingen aantal. De prognoses zijn dat in 2025 het aantal leerlingen met ongeveer een kwart is gedaald. Ook opleidingen staan onder druk. Lang konden leerlingen op school hun tractor rijbewijs halen. Die taak is verschoven naar de rijscholen. Maar ook dat zit niet in het takenpakket van de school. Er is een grote vraag naar jongeren met een opleiding tot  kraanmachinist. Het is volgens Jaap van der Heide een groot gemis dat en een tractor rijbewijs en een opleiding tot kraanmachinist niet tot de mogelijkheden van de school behoren. ,,Een gemiste kans omdat veel schoolverlaters uit minder draagkrachtige gezinnen komen en voor hen vaak een opleiding tot tractor chauffeur of kraanmachinist financieel niet haalbaar is. Daardoor zijn de kansen op werk voor die schoolverlaters ook vaak niet groot in deze sector.  Samenwerking met de gemeenten in de regio is noodzakelijk en wenselijk bij het voorwaardenscheppend en het faciliterend beleid in gemeenten", hield hij zijn PvdA-gezelschap voor en pleitte daarbij voor meer contact en overleg met de overheid.