Koopzondagen in gemeente Achtkarspelen zeer nabij

Buitenpost -  BUITENPOST - Het is nog maar een kwestie van tijd voordat de winkels in de gemeente Achtkarspelen ook op zondag opengaan.

Bij het lijsttrekkersdebat, maandagavond in Buitenpost, werd duidelijk dat de nieuwe coalitie van b. en w. koopzondagen mogelijk gaat maken. Nagenoeg alle partijen die aan de raadsverkiezingen in Achtkarspelen meedoen, zijn van oordeel dat ondernemers die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid moeten krijgen op zondag open te zijn. De ChristenUnie is tegen de zondagopening. Maar, zo gaf lijsttrekker Toos van der Vaart aan, mocht de zondagopenstelling bij onderhandelingen over een nieuw dagelijks bestuur op tafel komen, dan valt er met de CU over te praten. De koopzondagen zijn voor de CU volgens Van der Vaart een speerpunt, maar geen breekpunt. De uitlatingen van Van der Vaart leidden hier en daar tot de nodige commotie. De zondagopenstelling van winkels in Achtkarspelen die aanstaande is, zal zich hoogstwaarschijnlijk beperken tot de middaguren. ,,Daarmee sluiten we aan bij de buurgemeenten.” Voor de meeste partijen die in de gemeente Achtkarspelen meedoen aan de komende raadsverkiezingen is het ondertussen duidelijk dat koopzondagen niet meer tegen te houden zijn. Geef ondernemers de keuze om open te zijn wanneer ze dat willen, zo klonk het talrijke keren tijdens het lijsttrekkersdebat. ,,Wa’t wol mei iepen op snein”, stelde voorman Max de Haan van GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA). ,,Het is een gemiste kans dat ze hier niet op zondag open kunnen”, vond Tjitske Veenstra van GroenLinks, de partij die debuteert bij de stembusstrijd op 21 maart. Veenstra, inwoonster van Buitenpost, gaf aan zelf regelmatig op zondag naar Kollum te gaan om boodschappen te doen. Diverse andere lijsttrekkers wezen erop dat talrijke inwoners van Achtkarspelen eveneens op zondag in winkelcentra elders te vinden zijn. ,,Dat gaat ook ten koste van de omzet van de winkeliers hier”, werd gesteld over de inkomstenderving. De mensen willen vandaag-de-dag ‘dochs reizigje’, aldus Tjibbe Brinkman van de FNP. ,,De 24-oers-ekonomy is de realiteit.” Als ondernemers op zondag open willen, dan zal de FNP dat volgens Brinkman niet tegenhouden. Ook voor het CDA is de zondagopening bespreekbaar als ondernemers daar behoefte aan hebben, aldus lijsttrekker Jouke Spoelstra. Dat er de nodige animo is voor de koopzondag, daar is Spoelstra in gesprekken met ondernemers(verenigingen) inmiddels wel achtergekomen. Om het sociale aspect in acht te nemen en omwille van de kerkgang pleit het CDA voor opening op zondag vanaf een uur ’s middags. Dat is ook het geval bij winkels in de buurgemeenten Tytsjerksteradiel en Kollumerland. Foto: © Binne-Louw Katsma