Kloof tussen kiezer en politiek voelbaar in campagne

Buitenpost -  BUITENPOST - Dat sommige burgers ver van de politiek afstaan, is niet nieuw. Partijen in Achtkarspelen hebben er bij het flyeren mee te maken, zo vertelden ze maandagavond bij het lijsttrekkersdebat.

In een discussie over het referendum kwam het vertrouwensaspect van de kiezer in de politiek aan de orde. Het vertrouwen is er niet, stelde Harrie Graansma van de PVV. ,,De helte fan de minsken hoecht net in flyer”, vertelde hij over de campagne-ervaringen. Freddy Hoekstra van de VVD kwam met een verhaal van dezelfde strekking op de proppen. Maar, zo zei Hoekstra, ,,as der efkes trochpraat wurdt, komt it echte ferhaal der efterwei”. Over de volksraadpleging waren de meningen verdeeld. Waar Graansma pleitte voor het opzetten van een online-referendumsysteem, vond Jouke Spoelstra van het CDA dat de politiek haar verantwoordelijkheid niet moet afschuiven en haar gezicht moet laten zien in de dorpen. Ook het idee van Max de Haan van GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) om eventueel via belpanels meningen van burgers te peilen, kreeg geen bijval van Spoelstra. ,,Dat creëert ôfstân.” Om jongeren (meer) voor de politiek te interesseren, is het zaak om contact met hen te zoeken, zo werd van meerdere kanten gesteld. Geef maar gastlessen, luidde het pleidooi van De Haan. Tjitske Veenstra van GroenLinks zat op dezelfde lijn. ,,Wy moatte nei de middelbare skoallen ta.” Het debat tussen de lijsttrekkers kende op de ontwikkelingen rond de koopzondag na weinig spectaculaire ontwikkelingen. Als het aan de PvdA ligt, wordt er flink geïnvesteerd in het aantal jongerenwerkers. ,,Daarin zijn we de afgelopen jaren te passief geweest”, aldus Sjon Stellinga. Over de bouw van windmolens hebben de politici nagenoeg dezelfde gedachte: de Friese Wouden lenen zich daar niet echt voor. Foto: © Atze H. van der Ploeg