Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen in Fryslân

Leeuwarden - De WW in Friesland nam in februari verder af. In de zorg is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen jaren sterk gedaald.

Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het tekort aan zorgpersoneel. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. Lichte daling WW-uitkeringen Eind februari telde Friesland 14.140 WW-uitkeringen. Dat is 4,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 168 uitkeringen (-1,2%). Na een tijdelijke toename in december en januari - als gevolg van een afname van seizoenswerk - zet in februari de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door die twee jaar geleden werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 24,7% (4.631) minder WW-uitkeringen.  Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. Met het aantrekken van de werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe. Het aantal WW-uitkeringen in zorg en welzijn in Friesland nam in het afgelopen jaar met 22% af tot ruim 2.300 en het aantal openstaande vacatures voor zorgberoepen nam met 30% toe tot 505. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. De tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af, want naast banengroei moet rekening worden gehouden met een forse vervanging van personeel door pensionering. Oplossingen personeelstekort De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in het noorden samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg. Informatiepunten ZorgpleinNoord De samenwerking tussen UWV, gemeenten en ZorgpleinNoord heeft praktisch vorm gekregen door het opzetten van Informatiepunten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De ZorgpleinNoord Infopunten worden bemand door ervaren loopbaanadviseurs van ZorgpleinNoord met gedegen kennis van de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Werkzoekenden kunnen vanaf maart op een vast dagdeel en vast tijdstip terecht bij het Informatiepunt bij UWV Leeuwarden (Stationsplein 1-11). Website voor openingstijden Informatiepunten ZorgpleinNoord www.zorgpleinnoord.nl/infopunten-zorg-welzijn. Kwadrantgroep Samen met het Leer/werkloket in Friesland heeft UWV een arrangement ontwikkeld over het aanbieden van werkzoekenden voor een opleidingstraject voor Verzorgende IG bij de Kwadrantgroep uit Drachten. De wens van de werkgever was om veertig kandidaten te scholen, deels interne kandidaten (opscholen) en deels werkzoekenden. Wat deze werkgever bijzonder maakt, is dat ze openstaan voor zij-instromers uit andere beroepstakken. De belangstelling voor dit opleidingstraject was overweldigend en op dit moment is de werkgever bezig met de selecties en gesprekken. De bedoeling is om voor 1 mei te starten met twee klassen van elk twintig kandidaten. De samenwerking verloopt goed en de wens leeft bij de Kwadrantgroep om hier een vervolg aan te geven. De Kwadrantgroep is een grote zorgwerkgever in Friesland die intramurale en extramurale zorg aanbiedt in heel Friesland. De merken: Palet, Elkander en De Friese Wouden zijn bedrijven die vallen onder de Kwadrantgroep. In februari afname WW in heel Nederland De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in het noorden samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg. Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in februari af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor. - UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 12.028 WW-uitkeringen; 0,8% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 23,6% lager dan vorig jaar. - Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 0,9% naar 11.476. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,2%.