Aanrijtijden en inzet wijkagenten aangekaart bij bezoek minister

SURHUISTERVEEN - Minister Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid heeft zaterdag 17 maart in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek gebracht aan Surhuisterveen en Burgum.

Ondanks de kou en harde wind werden in Surhuisterveen op straat spontane gesprekken gevoerd, paaseitjes uitgedeeld en ondernemers bezocht. Wethouder en lijsttrekker voor het CDA Achtkarspelen, Jouke Spoelstra, maakte van de gelegenheid gebruik de aanrijtijden van de politie bij spoedmeldingen te benoemen bij de minister. 

Het streven is om bij negentig procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten ter plaatse te zijn. In Noordoost-Friesland wordt dat echter, ondanks genomen maatregelen, niet gehaald. Daarnaast werd de inzet van de wijkagent in de dorpen en de aanpak van overlastgevers aangehaald.

Eenzaamheid

Vanuit CDA Tytsjerksteradiel gingen lijsttrekker Gelbrig Hoekstra en Frans Haenen het gesprek aan rondom burgers die niet meer de aansluiting met de samenleving hebben. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verward gedrag, dakloos zijn en sociale uitsluiting. Het CDA wil zich inzetten om hier maatwerk te bieden voor oplossingen, maar wil ook vanuit preventie aan de slag. 

Het bezoek van de minister was voor de CDA-fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een mooie gelegenheid om lokale thema’s, zoals veiligheid en verward gedrag, op landelijk niveau aan te kunnen kaarten.