Politiek debat in Kootstertille: ‘Veel woorden, geen daden’

Kootstertille - Maandagavond was het vol in het dorpshuis in Kootstertille. Vertegenwoordigers van de acht politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen, zaten achter de tafels voor een politiek debat. 

Plaatselijk Belang Kootstertille had zes speerpunten op de agenda gezet. Dingen die belangrijk zijn voor de toekomst en de leefbaarheid van het dorp Kootstertille, aldus de belangenvereniging.

,,Woningen zijn er nodig voor jongeren en ouderen”, aldus PB Kootstertille. ,,Werkgelegenheid en geen GR-regelingen die averechts werken.” Ook de ontsluiting van industriegebied Oastkern was een punt, Kootstertille heeft maar één ontsluitingsweg en veel industrie. De Alde Dyk is een drukke weg met veel verkeer. ,,Aandacht is nodig, vooral omdat de kinderen in Kootstertille alle dagen op en over die weg manoeuvreren tussen al die vrachtwagens en auto’s om hun school te bereiken.”

Recreatie en vissteigers wil Kootstertille ook graag bij het Hossebos en Skûlenboarch. Verder zijn er zorgen over de bodemdaling en de scheuren in de huizen. 

Biovergister

Natuurlijk ontbrak ook op deze avond niet een verhitte discussie over de biovergister. ,,Niemand wil dat ding, zo dicht bij het dorp, maar verkeerde beslissingen uit het verleden zijn moeilijk terug te draaien”, stelt PB Kootstertille. ,,Kootstertille begrijpt dat niet. De politieke begrijpt wel alle klachten en ze zijn het allemaal roerend met elkaar eens dat er iets moet gebeuren. Ze tonen alle begrip en hebben allemaal het beste voor met de inwoners van Kootstertille. Die toehoorders hebben hun eigen idee over de politiek. Heel veel mooie woorden, maar geen daden. Dus wachten ze gewoon af in Kootstertille en laten zich niet imponeren door al de mooie beloften. Eerst zien en dan geloven.”