Bijeenkomsten Stille Week in Fonteinkerk

Buitenpost - De Fonteinkerk biedt, in het kader van de Stille Week, van 26 maart tot en met 1 april iedere avond plaats aan een korte, sobere samenkomst.

Deze avonden worden georganiseerd door de jongeren van zeventien tot twintig jaar. Zij gebruiken hiervoor materiaal van de site www.stilleweek.nl 

Het thema van deze week is: De lijdende dienaar van de Heer, naar aanleiding van vier profetieën uit het bijbelboek Jesaja. Ook wordt stilgestaan bij Matteüs 26-28, waarin de laatste momenten van Jezus’ lijden, sterven en opstanding beschreven worden. 

De bijeenkomsten starten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag om 19.00 uur. De dienst op Goede Vrijdag begint om 19.30 uur en op Paaszondag om 9.30 uur.