Natuurinrichting Drogehamstermieden en aanleg fietspad langs PM-kanaal

DROGEHAM - In het najaar van 2018 willen de gebiedscommissie Achtkarspelen-Zuid, de provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en de gemeente Achtkarspelen starten met de inrichting van de Drogehamstermieden onder Drogeham.

De wethouders Jouke Spoelstra en Klaas Antuma van Achtkarspelen namen alvast een kijkje in het natuurgebied. ,,De concept-plannen voor het verder ontwikkelen van blauwgrasland en de aanleg van een fietspad in het noorden van dit gebied liggen klaar”,  aldus Antuma. 

Zijn collega Spoelstra noemt de ontwikkelingen voor de omliggende dorpen uniek. Op woensdag 4 april worden de inwoners geïnformeerd. Dan houden de samenwerkende partijen een inloopbijeenkomst over de plannen en het proces.

In 2016 kocht de provincie Fryslân grond aan. Daarmee is het mogelijk om een deel van de Drogehamstermieden in te richten. Deze herinrichting biedt volgens de betrokken partijen verschillende kansen voor zowel natuur als recreatie.

‘Unieke natuur’

Op de percelen van Staatsbosbeheer en de provincie komt er een hoger waterpeil. ,,Hierdoor ontstaan er mogelijkheden voor unieke natuur. In het gebied zijn al bijzondere blauwgraslanden. Door het verhogen van het waterpeil kunnen deze blauwgraslanden zich verder uitbreiden.”
De peilverhoging zorgt ervoor dat de Jan Gerkeswei niet hoog genoeg boven het waterpeil zal liggen. Bovendien is, voor de rust in het natuurgebied, de ligging van deze weg midden in het gebied niet wenselijk, vinden de betrokkenen. De Jan Gerkeswei wordt daarom (deels) aan de openbaarheid onttrokken. 

Nieuw fietspad langs kanaal

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners van Drogeham goed in het gebied kunnen recreëren. Daarom is met de betrokken partijen onderzocht wat de mogelijkheden zijn om mooie routes aan te leggen, ook ter vervanging van de Jan Gerkeswei. Het voorstel is om een fietspad aan te leggen, dat de Kromelle langs het Prinses Margrietkanaal met het Hossebos verbindt. ,,Hierdoor ontstaat een mooie recreatieve verbinding. Ook wordt gekeken naar herstel van het Hossebos en het plaatsen van bijvoorbeeld een vogelkijkhut.”

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 4 april organiseren de samenwerkende partijen een inloopbijeenkomst om de streek te  informeren over de plannen en het proces. Een ieder kan daar zijn of haar mening geven, ideeën neerleggen en wensen delen. De bijeenkomst vindt plaats in De Fakkel in Drogeham (Tsjerke Buorren 7), tussen 16.00 en 20.00 uur. ,,U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Aanmelden is niet nodig”, aldus de organisatie van de bijeenkomst.