Groot verschil in grafkosten in Friesland

Leeuwarden - Een van de eerste keuzes na het overlijden van een dierbare, is de keuze voor een begrafenis of crematie. In Nederland kiest ongeveer 40% van de nabestaanden voor een begrafenis.

Een aanzienlijk deel van de kosten voor een begrafenis worden betaald aan de begraafplaats. Monuta onderzoekt deze kosten elk jaar. Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats in Nederland is groot, namelijk €6.408,- . Ook blijken de kosten van de verschillende gemeentelijke begraafplaatsen lastig met elkaar te vergelijken. 

Duurste begraafplaats in Friesland €4382
De grafkosten van de gemeentelijke begraafplaatsen zijn in Friesland gemiddeld €2445,- per keer. Bij de duurste begraafplaats betaalt een nabestaande €4382,- en bij de goedkoopste begraafplaats €1100,-. De provincie Friesland behoort met een nummer tien positie tot de goedkoopste van het land. In het totaaloverzicht op www.monuta.nl staat de top tien van de duurste en goedkoopste gemeenten en de gemiddelde kosten per provincie. 

Kosten lastig met elkaar te vergelijken
Er is geen algemene opbouw van de totale grafkosten per gemeentelijke begraafplaats. Hierdoor is het voor een nabestaande lastig om de kosten van begraafplaatsen met elkaar te vergelijken of om een totaalbeeld te krijgen. Er zit verschil in de soorten graven en de looptijden van de grafrechten. Soms moeten onderhoudskosten in een keer afgekocht worden, terwijl andere gemeentes deze per jaar factureren. Ook betaalt een nabestaande soms administratiekosten of voor kosten van een vergunning van het grafmonument. In de regio Leeuwarden kent de lokale uitvaartverzorger de mogelijkheden voor begraven. 

Een-, twee- of driepersoonsgraven
Een eenpersoonsgraf is meestal goedkoper dan een meerpersoonsgraf. Maar sommige gemeenten bieden alleen twee- of driepersoonsgraven. Wordt dit graf slechts gebruikt voor één overledene, dan moet toch het volledige bedrag betaald worden. Ook kunnen er kosten bijkomen als een tweede of derde persoon wordt bijgezet. 

Duur van grafrechten verschilt sterk
Ook de minimale looptijden van grafrechten verschillen sterk. Betaalt een nabestaande bij de ene begraafplaats voor de duur van tien jaar, dan kan dat bij de begraafplaats van de buurgemeente voor veertig jaar of zelfs langer zijn. In de grafkostenmeter op www.monuta.nl staan de tarieven per begraafplaats in Nederland. 

Vergelijken loont de moeite
Het loont de moeite om van tevoren goed uit te zoeken welke kosten er direct betaald moeten worden en welke kosten in de toekomst nog voor rekening van de nabestaanden komen. Zoals de kosten voor onderhoud, het bijzetten van een overledene en de kosten voor het verlengen van de grafrechten. In een aantal gevallen kunnen nabestaanden besparen op de kosten. Voor vragen over begraven in de regio Leeuwarden kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de lokale uitvaartverzorger.