Ene nieuwkomer is blij, de andere zeer teleurgesteld

BUITENPOST - Beide partijen deden woensdag voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen. Zowel GroenLinks als de PVV behaalden bij de stembusstrijd één zetel, zo blijkt uit de voorlopige uitslag. Dat resultaat leidde tot verschillende reacties.

,,Ik soe lige as ik sis dat my net ôffalt”, aldus lijsttrekker Harrie Graansma van de PVV. De partij had gehoopt op een zetelaantal van drie á vier. ,,Mar it soe ek ien wurde kinne”, geeft Graansma de moeilijkheid van de inschatting aan.

‘Bytsje wrang’

De entree binnen de raad van Achtkarspelen met één zetel betitelt Graansma ook als ‘in bytsje wrang’. Zijn partij haalde bijna duizend stemmen (992). De twee andere partijen die eveneens met een eenpersoonsfractie in de politie arena in Buitenpost gaan opereren - GroenLinks en de VVD - kregen er aanzienlijk minder, wijst Graansma op de uitslag. GroenLinks kreeg uiteindelijk 681 stemmen en bij de VVD stopte de teller op 613.

Graansma zegt geen idee te hebben waardoor het tegenvallende resultaat is veroorzaakt. Een verklaring kan zijn dat de PVV landelijk iets mindere tijden beleeft. ,,Dat is it mechanisme”, weet Graansma over de weerslag op de lokale stembusstrijd.

Graansma zal de komende vier jaar op constructieve wijze invulling geven aan het raadslidmaatschap en zich scherp opstellen. Onder meer op het gebied van professionaliteit en openheid is er het nodige te winnen, aldus Graansma.

‘Overdonderd’ 

De ene zetel die GroenLinks bij de stembusstrijd toebedeeld kreeg, zorgde voor vreugdetaferelen bij deze nieuwkomer. ,,Wy binne ‘overdonderd’ en hiel bliid. Wy meie no écht meidwaan”, aldus lijsttrekker Tjitske Veenstra.

Het stemt Veenstra eveneens tevreden dat er op de linker kant van het politieke spectrum in Achtkarspelen geen verlies is geleden. De huidige coalitie van CDA, CU en PvdA kan blijven zitten en zou de steun uit kunnen breiden door GroenLinks bij het akkoord te betrekken. Die optie, die gisteravond op de verkiezingsavond op het gemeentehuis in Buitenpost uit diverse hoeken werd geopperd, noemt Veenstra ‘hiel snel sein’. ,,Wy stiene oaral foar iepen en slute neat út. Wy moatte earst mar rêstich ôfwachtsje.”