CDA glorieuze winnaar raadsverkiezingen in Achtkarspelen

Buitenpost - Het CDA heeft een eclatante zege behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen. De grootste partij van de stembusstrijd in 2014, de FNP, kreeg een enorme dreun te verwerken.

Stemmenwinst was er eveneens voor GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA). De beide nieuwkomers - GroenLinks en de PVV - behaalden respectievelijk 681 en 992 stemmen. Dat levert deze partijen één zetel op in de gemeenteraad.

Behalve de FNP moesten ook de ChristenUnie, de PvdA en de VVD stemmen inleveren. De voorlopige zetelverdeling laat zien dat het CDA met zes vertegenwoordigers de grootste partij in de gemeenteraad van Achtkarspelen wordt. Daarmee krijgen de christendemocraten één zetel meer dan in de afgelopen periode.

In de voorlopige uitslag gaat de FNP van zes naar vier zetels. Het GBA, dat de derde partij van Achtkarspelen is geworden, houdt drie zetels. Datzelfde geldt voor de ChristenUnie. De PvdA zakt van drie van naar twee vertegenwoordigers, terwijl de VVD haar ene zetel behoudt.  

De definitieve uitslag van de stembusstrijd in Achtkarspelen wordt vrijdagochtend om tien uur bekendgemaakt. Aan het einde van de verkiezingsavond op het gemeentehuis in Buitenpost bleek dat er mogelijk nog verschuivingen in het zetelaantal kan optreden. Zo is bijvoorbeeld allerminst zeker of de FNP daadwerkelijkheid met vier vertegenwoordigers in de raad komt. De kans bestaat dat bij de definitieve verdeling het huidige aantal van zes zetels zelfs gehalveerd wordt.

Waar een nek-aan-nekrace tussen de FNP en het CDA werd verwacht, bleek op de verkiezingsavond al snel dat de christendemocraten een geweldige verkiezingsdag hadden beleefd. Bij het binnendruppelen van de uitslagen van de zestien stembureaus liep het CDA stukje bij beetje weg bij de FNP. In totaal behaalde de partij van lijsttrekker Jouke Spoelstra 3183 stemmen. Dat is bijna vijfhonderd meer dan in 2014. De FNP moest daarentegen meer dan duizend stemmen inleveren (van 3030 naar 2003).

Vlogs

,,Dit is ongelofelijk”, reageerde Spoelstra op de uitslag. ,,Wy binne hiel tefreden.” Met de inzet van social media met onder meer vlogs en verjonging op de kandidatenlijst heeft het CDA volgens Spoelstra een goede slag geslagen. Ook heeft de bestuurlijke en financiële rust van de afgelopen twee jaar in combinatie met zichtbare resultaten vruchten afgeworpen, meent Spoelstra.

Lijsttrekker Tjibbe Brinkman van de FNP toonde zich zwaar teleurgesteld in de uitslag. ,,De hiele ploech is folslein stikken. As jo in tredde ferlieze, dan krije jo in best wan op ’e bealch”, aldus Brinkman over de nederlaag. Over de oorzaken van het verlies kan hij slechts gissen. Feit is dat er twee partijen meer aan de verkiezingen hebben gedaan. Mogelijk heeft de breuk in het college - medio 2016 - de FNP schade berokkent, stelt Brinkman. Aan de voorbereidingen op de stembusstrijd heeft het volgens hem niet gelegen. ,,Wy ha in goeie kampagne fiert. It gefoel wie ek goed. Mar de kiezer is altyd de baas.”

Vervolgtraject

Door de zege van het CDA mag deze partij het voortouw nemen bij de coalitiebesprekingen. Komende maandag - 26 maart - komen alle partijen bijeen en wordt er geïnventariseerd hoe een ieder in het vervolgtraject staat. De algehele verwachting dat er een reële kans is dat de huidige coalitie van CDA, ChristenUnie en PvdA door kan. ,,Trochgean mei de hjoeddeistige koalysje is in scenario”, aldus Spoelstra. ,,Mar oare koalysjes binne ek scenario’s.”

‘Serieuze partner’

Als derde partij en als winnaar van de verkiezingen verwacht het GBA een uitnodiging van het CDA voor de besprekingen te krijgen, aldus lijsttrekker Max de Haan. De uitslag heeft als consequentie dat ze het GBA moeten zien als serieuze coalitiepartner, aldus De Haan. Dat het in de afgelopen twee jaar zo nu en dan botste tussen de coalitiepartijen en het GBA hoort volgens hem bij het politieke spel. ,,Jo moatte dêr net yn hingjen bliuwe, mar in nije start meitsje.”

Voor het GBA is De Haan beschikbaar als wethouder. Mocht GemeenteBelangen Achtkarspelen buiten de nieuwe coalitie blijven, dan komt De Haan niet in de raad. De fractie gaat door in de samenstelling van de afgelopen vier jaar, aldus de lijsttrekker. ,,Wy binne tefreden oer de fraksje. It soe ôfbreuk oan de fraksje dwaan as ik werom komme soe.”