Voorstelling over Noardlike Fryske Wâlden: hulp gezocht

Eastermar - Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is op zoek naar mensen die willen helpen bij een voorstelling over het Nationaal Landschap.

Van jong tot oud, klusjesmannen, boeren en boerinnen, dansers en danseressen, toneelspelers en verkeersbegeleiders; iedereen mag meedoen.
 
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, een bijzonder landschap van graslanden, omringd door elzensingels, dykswâlen en pingo’s. Het is een gebied met unieke flora en fauna en veel biodiversiteit.


De vereniging Noardlike Fryske Wâlden, die samen met achthonderd boeren dit landschap onderhoudt, wil dit graag aan iedereen laten zien. Aan de mensen die in het gebied wonen en aan bezoekers van buitenaf. Daarom maken zij samen met een professioneel cultureel team en de inwoners van dit bijzondere gebeid de voorstelling LandschapsSymfonie. De bomen vormen de coulissen, het boerenland het toneel. De boeren, hun vee, de natuur en de mensen die er wonen zijn de hoofdrolspelers.

Easterbarren

De bijzondere voorstelling zal plaatsvinden voorafgaand aan het straatfestival Easterbarren in Eastermar, op 1 september 2018. Dit voorjaar gaat choreografe Willy van Assen op pad door het gebied, op zoek naar inspiratie en verhalen van mensen die er wonen en werken. Tijdens de voorstelling zullen de muzikanten van de Fanfare Joost Wiersma uit Jistrum zorgen voor muzikale ondersteuning. Uiteindelijk krijgt het geheel vorm door de ideeën en verhalen van alle betrokkenen.

Doe je mee?

Als je interesse hebt om aan deze voorstelling mee te werken, kom dan naar de informatieavond op dinsdag 3 april aanstaande in de Hegestins in Eastermar, aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via: landschapssymfonie@gmail.com.

De Nije Miensker

De LandschapsSymfonie is onderdeel van het project de Nije Miensker, dat boeren, burgers en buitenlui aan elkaar verbindt door kunst, cultuur, landschap en (bio)diversiteit. Dit is een gezamenlijk initiatief van de NFW en haar gebiedspartijen. De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en MUZtheater en sluit aan bij het community-art programma de Reis van Keunstwurk, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden - Fryslân 2018.