Nieuw tenniscomplex Harkema ‘een absolute aanwinst’

Harkema - Harkema is een prachtige voorziening rijker. Het nieuwe tenniscomplex aan de rand van sportcomplex De Bosk is een absolute aanwinst voor het dorp.

Woorden van deze en soortgelijke strekking waren zaterdagmiddag te horen bij de opening van het nieuwe complex van tennisclub De Harkema. Wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen nam met het doorknippen van een lint de officiële handeling voor zijn rekening.

Namens het gemeentebestuur feliciteerde Spoelstra TC De Harkema van harte met de nieuwe banen en het nieuwe clubgebouw. Voorzitter Geke van der Molen hoorde het allemaal glunderend van oor tot oor aan. ,,Wie hiene nea tocht dat it sá moai wurde soe”, aldus Van der Molen.

Het bestuur van TC De Harkema is Achtkarspelen maar wat dankbaar voor de accommodatie. ,,Wy binne echt hiel tefreden. Wy soenen nij foar âld krije, mei ‘iets’ fan in kantine derby. Mar dit…”

Het Centrumplan, dat voorziet in een upgrade van het Harkemaster hart, noopte TC Harkema haar plek aan de Nijebuorren te verlaten. Diverse (Europese) subsidies zorgden ervoor dat er nodige financiële middelen beschikbaar kwamen voor het nieuwe complex, dat nabij sporthal De Fûgelkamp verrees.

Bij de opening ging een van de oprichters van TC De Harkema, Tamme Alma, in zijn speech terug in de historie van de vereniging. Aan het eind van de jaren zeventig klopten Alma c.s. aan bij de gemeente voor een locatie bij de sportvelden. Dat was niet mogelijk, zo kreeg het gezelschap te horen. Het terrein naast het gymnastiekgebouw aan de Nijebuorren was wel beschikbaar.

Salonwagen

En dus ging TC De Harkema in 1979 van start aan de Nijebuorren. Een rappe groei van het ledental zorgde ervoor dat er al snel een derde baan moest worden aangelegd. Bij de realisatie zorgde het dorp voor de financiering. ‘Foar de neisit’ had de vereniging eerst de beschikking over een - verplicht groen geverfde - salonwagen. Zelfwerkzaamheid leidde tot de komst van een clubgebouw met douchegelegenheid.

Bijna veertig jaar later is TC De Harkema alsnog neergestreken op De Fûgelkamp. Daarmee is - voor wat de accommodatie betreft - de cirkel rond voor de Harkemaster tennisclub. De komende inspanning behelst een toename van het ledental. Op dit moment telt TC De Harkema een kleine honderd leden. Op het oude complex aan de Nijebuorren worden woningen gebouwd.