Ledenvergadering Plaatselijk Belang Buitenpost in Nordwin College

BUITENPOST - De Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) houdt op 4 april haar jaarlijkse ledenvergadering in de kantine van het Nordwin-College aan de Prof. Wassenberghstraat 3. 

Naast de vaste huishoudelijke onderdelen en de uitreiking van De Sulveren Brims is er dit jaar veel aandacht voor het project Tuinen Verbinden.

PBB werkt sinds het begin van dit jaar mee aan het project Tuinen Verbinden van de Stichting Wrâldfrucht. Het plan probeert burgers te activeren hun tuin biodiverser en natuurvriendelijker in te richten. Met name is er speciale aandacht voor het lot van de bij. Tuinen Verbinden is ook meegenomen in de LF2018-activiteiten in Buitenpost. 

Jan Willem Zwart zal een update geven over LF2018 in De Kruidhof. Verder zal leerkracht Cnossen van het Nordwin College vertellen over de ontwikkelingen in de school en haar verkiezing tot ‘groenste docent van Nederland’. 

,,Bent u geïnteresseerd in Tuinen Verbinden, LF2018 in ons dorp en/of het Nordwin-College dan is deze avond zeker interessant voor u”, zo stelt Plaatselijk Belang Buitenpost. Ook niet-leden zijn van harte welkom. De aanvang van de vergadering om 19.30 uur. Plaats van handeling is het Nordwin-College, Prof. Wassenberghstraat 3 in Buitenpost.