Lezing IJstijdenmuseum Buitenpost: steentijd uit de Noordzee

Buitenpost - Op donderdag 5 april geeft steentijdarcheoloog Marcel Niekus een lezing over archeologische en paleontologische vondsten uit de Noordzee.

De lezing vindt vanaf 20.00 uur plaats in It Koartling en wordt georganiseerd door stichting IJstijdenmuseum Buitenpost.

Het is al jaren bekend dat uit de Noordzee archeologische voorwerpen en dierlijke resten worden opgevist, die getuigen van het pleistocene en vroeg-holocene landschap dat daar tot zo’n 8000 jaar geleden lag.

De laatste jaren zorgen de zandsuppleties van de Nederlandse stranden en grote infrastructurele werken, zoals de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor, dat er steeds meer artefacten en menselijke en dierlijke resten opduiken. Zo worden er onder meer regelmatig menselijke botresten gevonden, sommige zelfs met snijsporen van vuurstenen werktuigen.

Vaak wordt gedacht dat dit vooral leuke museale vondsten betreft, maar tegelijkertijd dat ze vanwege het ontbreken van een landschappelijke- en archeologische context, wetenschappelijk gezien van beperkte waarde zijn. In deze presentatie zal Niekus proberen om dat beeld te nuanceren. Een aantal ontdekkingen, waaronder een paar recente, uit de steentijd van de Noordzee zullen de revue passeren waarbij ook wordt ingegaan op de waardevolle bijdrage die ze leveren aan onze kennis over de Steentijden in Noordwest-Europa.