Leven in de brouwerij te Gerkesklooster

Gerkesklooster - Het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster is zaterdag 21 april weer geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

De stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos wil zich dit jaar vooral richten op het fotomateriaal van het dorp. Daarnaast wil men de rest van dit jaar extra aandacht schenken aan de geschiedenis van de zuivelindustrie. Van FrieslandCampina heeft de stichting diverse materialen in bruikleen gekregen. U moet daarbij denken aan oude kaasvaten, materiaal uit het laboratorium, fotomateriaal en behaalde trofeeën. Een van de belangrijkste successen behaalde de fabriek tijdens het wereldkampioenschap kaasmaken in het Amerikaanse Wisconsin. De Friese zuivelfabrieken van Gerkesklooster, Dronrijp en Kolderveen behaalden toen respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs in hun klasse: Goudse en Edammers tot en met 12 kg. Tevens doet men een beroep op oud-medewerkers van de fabriek om oude foto's te laten scannen om een nog completer beeld van het kaasmaken te krijgen. Diezelfde vraag geldt voor melkrijders en hun foto's.