Nieuw Streekpad Noardlike Fryske Wâlden feestelijk geopend

Eastermar - Wandelaars kunnen voortaan genieten van een nieuw bewegwijzerd wandelpad door het coulisselandschap van Noordoost-Friesland.

In Eastermar werd donderdag het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden officieel in gebruik genomen en de bijbehorende wandelgids gepresenteerd. In het bijzijn van ruim vijftig genodigden opende weerman Gerrit Hiemstra, ambassadeur van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW), de 165 kilometer lange routestructuur.

Het wandelpad voert door het ‘smûke’ gebied van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit unieke coulisselandschap met elzensingels, houtwallen, pingoruïnes en dobben vormt het decor voor een beschutte natuurwandeling.

De route start in Burgum en voert via Feanwâldsterwâl naar de Trynwâlden. Vervolgens gaat het Streekpad langs oude halepaden bij Damwâld, langs de Zwagermieden en Westergeest en loopt het via Kollum en Buitenpost. De route kronkelt verder langs Veenklooster en gaat vervolgens via Rottevalle en Eastermar naar het Nationaal Park de Alde Feanen. Via Sumar komt de wandelaar uiteindelijk weer in Burgum.

Samenwerking

Tijdens de opening van het Streekpad was er bijzondere aandacht voor het echtpaar Jaap en Anneke Jongejan uit Boelenslaan. In 2013 namen zij het initiatief voor een langeafstandsroute door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.

Om het plan uit te werken zochten Jaap en Anneke Jongejan contact met de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden. Zo ontstond er uiteindelijk een samenwerking tussen de landelijke organisatie Wandelnet, de provincie Fryslân en de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Smallingerland.

Weerman Gerrit Hiemstra kreeg als ambassadeur van het gebied de dankbare taak om de openingshandeling uit te voeren. Samen met directeur Joep Naber van Wandelnet en NFW-voorzitter Albert van der Ploeg verklaarde de weerman de route voor geopend. ,,Met dit prachtige wandelpad kan iedereen nu genieten van onze prachtige Wâlden”, zo stelde Hiemstra, die geboren en getogen is in Sumar.

Bijzondere streekverhalen

Na de officiële openingshandeling maakte het gezelschap een wandeling door Eastermar. Over onverharde paden en langs de unieke landschapselementen genoot iedereen van de nieuwe route. Tijdens de wandeling was er ruimte voor streekverhalen, die de rode draad vormen in het wandelpad en in de bijbehorende wandelgids. 

Op het kerkhof vertelde Douwe Kootstra het bijzondere verhaal van Sipke en Lysbet; een arme Wâldpyk die niet met de rijke boerendochter mocht trouwen. Deze en andere bijzondere streekverhalen zijn een eerbetoon aan de echte ‘Wâldpyk’: dwars, oars as oars en vrijgevochten. De wandelgids is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en te bestellen via www.wandelnet.nl.