Grut Frysk Diktee op Oldehoofsterkerkhof

Leeuwarden - Het Oldehoofsterkerkhof staat op donderdagavond 21 juni vol met schoolbankjes met mensen - jong en oud - die dan gaan schrijven aan het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee).

Het doel is om een recordaantal mensen mee te laten schrijven en iedereen kan meedoen. Bekende Friezen zoals oud-politica Lutz Jacobi, Habtamu de Hoop, de nieuwe presentator van het Klokhuis, sterke mannen vader en zoon Zijlstra en zangeres Griet Wiersma doen al mee. Welmoed Sijtsma, presentatrice van het NOS Jeugdjournaal, schrijft de tekst voor het dictee. Zij leest het ook voor op de langste dag van het jaar.

Iedereen kan meedoen

In het kader van LF2018 en Lân fan taal, heeft het Grut Frysk Diktee dit jaar een andere opzet. De organisatie wil zoveel mogelijk mensen laten meeschrijven aan het dictee in een ultiem streven om tot een record te komen. Iedereen vanaf twaalf jaar kan meedoen, een kwalificatie is dit jaar niet nodig, opgave wel: dat kan tot 1 juni op: Fryskdiktee.frl

Live meeschrijven

De uitzending van het Grut Frysk Diktee is op donderdagavond 21 juni rechtstreeks te volgen op Omrop Fryslân. Het dictee kan thuis worden meegeschreven via de website Fryskdiktee.frl. Na afloop weten de thuisdeelnemers direct hoe het hen vergaan is.

Organisatie

Het Grut Frysk Diktee 2018 wordt georganiseerd door de Afûk, het Cedin, de Fryske Akademy, Provinsje Fryslân, Lân fan taal en Omrop Fryslân.