Daling WW in landbouw en horeca in Friesland dankzij seizoen

Leeuwarden - De WW in Friesland nam in maart 2018 verder af. De start van het voorjaar zorgde voor een daling van de WW in landbouw en horeca. Via uitzendbedrijven nam de WW in bouwberoepen af.

Ook ten opzichte van afgelopen jaar vond er een daling van het WW-bestand plaats.

Lichte daling WW-uitkeringen
Eind maart telde Friesland 13.960 WW-uitkeringen. Dat is 4,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart af met 180 uitkeringen (-1,3%). In december en januari steeg het aantal WW-uitkeringen door het winterseizoen licht, in maart zorgt het seizoen juist voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Met name landbouw, horeca en bouwsector profiteren hiervan. Op de langere termijn daalt het WW-bestand sterk. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 24,5% (4.529) minder WW-uitkeringen.

In maart afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 327.141. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 329.576. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,7% (2.435). Een jaar eerder telde Nederland nog 414.750 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 21,1% (-87.609).

Regionale verschillen 
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in maart af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

  • UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 11.905 WW-uitkeringen; 1,0% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind maart 23,8% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 2,0% naar 11.248. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,5%.