Hele raad torpedeert alternatief vergister Kootstertille

Kootstertille - Het alternatieve plan voor de biovergister op de Westkern in Kootstertille is donderdagavond door de gehele gemeenteraad van Achtkarspelen afgeschoten. Dat betekent dat ondernemer UES aan de slag kan op de oorspronkelijke locatie op het Tilster bedrijventerrein.

Ook met díe locatie is de politiek van Achtkarspelen allerminst blij. Sterker nog, de meeste partijen gaven ook gisteravond weer aan dat ze faliekant tegen een covergister op de Westkern zijn. Maar de ondernemer heeft de grond in zijn bezit en de vergunningen zijn verleend. De komst van de vergister staat vast, stelde wethouder Klaas Antuma. ,,En jimme as rie witte dat.”

Door de felle weerstand in Kootstertille tegen de bouw van de biovergister op de locatie Westkern 6 ging het college van b. en w. van Achtkarspelen op zoek naar een alternatieve plek. Deze werd gevonden op de Westkern 10, een locatie verder van het dorp. Wel hing er een extra kostenplaatje van bijna 261.000 euro aan het alternatief. Ook omvatte het plan de realisatie van een vergister én een biomassacentrale.

Voor het alternatief kreeg het college om meerdere redenen geen enkele steun vanuit de raad. De toevoeging van de biomassacentrale en het grote risico voor de gemeente bij een claim waren onder meer argumenten om tegen te stemmen. Daarnaast liet een aantal fracties blijken geen vertrouwen meer te hebben in UES. ,,De ondernemer heeft het recht op medewerking verspeeld.”

Door het gebrek aan draagvlak voor de vergister en vanwege de machteloosheid van de raad stelde Harrie Graansma van de PVV-fractie voor om als ‘wijze van statement’ af te zien van een besluit. Zover kwam het niet. Raadsleden die aanwezig zijn, dienen te stemmen, zo gaf burgemeester Gerben Gerbrandy aan. Alleen bij (eventuele) belangenverstrengeling, waarbij de integriteit op het spel staat, kan een uitzondering worden gemaakt.

In Kootstertille hingen donderdag bij vele woningen vlaggen halfstok vanwege de gang van zaken rond de biovergister. Namens de Wurkgroep BioNee voerde voorzitter Andries Hovinga het woord in de raadsvergadering. Volgens BioNee zijn er bij vergunningverlening op essentiële onderdelen fouten gemaakt. Een juridische toets heeft de visie van BioNee over ‘de ernstige tekortkomingen’ onderschreven, aldus Hovinga. De kans dat er vanuit Kootstertille een beroepsprocedure gaat worden gevoerd, lijkt dan ook vrij groot.