‘Lizze pake en beppe aanst noch op it hôf?’

Surhuisterveen - ,,U bent zich er op dit moment niet van bewust. Maar mogelijk bent u, zonder het te weten, rechthebbende van het graf van uw ouders, oom, tante of een ander familielid.”

Deze boodschap was te horen tijdens de algemene ledenvergadering van Memento Mori op woensdag 18 april. Begrafenisvereniging Memento Mori in Surhuisterveen is bezig om de rechthebbende van alle graven in kaart te brengen. Voor een deel kan dit op basis van de bestaande administratie. Maar van veel graven is het zeer moeilijk om de rechthebbende te achterhalen. 

Sinds 1991 bestaat er voor begrafenisverenigingen een verplichting om een (geautomatiseerde) registratie van overledenen en rechthebbenden te voeren. Indien de rechthebbende zich niet kenbaar maakt, dan kan het ‘recht tot begraven’ op grond van de bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. 

Gevolgen voor pake en beppe

Onbekende rechthebbenden worden door middel van diverse publicaties gevraagd om zich binnen één jaar te melden. Ook worden op de begraafplaats aan de Vierhuisterweg in Surhuisterveen bij de betreffende graven bordjes geplaatst met de oproep om contact op te nemen met Memento Mori.

Is dit op u van toepassing, dan wordt u verzocht zich tijdens het publicatiejaar (vanaf 1 mei 2018), te melden als rechthebbende. Na het publicatiejaar (per 1 mei 2019) verliezen alle bestaande grafbewijzen (ook van gereserveerde, nog lege graven) zonder rechthebbende hun rechtsgeldigheid. ,,Dus dan kan het zomaar zijn, dat de graven van ‘pake en beppe’ zijn verdwenen zonder dat u dat als nabestaande wilt.”

Het is belangrijk dat u even de tijd neemt om dit in uw administratie na te kijken, zo stelt Memento Mori. ,,Ook als u geen grafbewijs van het graf kunt overleggen, is het toch van groot belang om u te melden. U kunt zich dan als rechthebbende registeren en de rechten voor het graf overnemen. Hiervoor hoeft er geen familierelatie te bestaan.”

Aanvullende informatie is ook te vinden op www.mementomori-surhuisterveen.nl.