4 mei herdenking in Doarpstsjerke vervalt

Surhuisterveen - De Samenwerkende Kerken Surhuisterveen (SKS) stoppen met de 4 mei herdenking in de Doarpstsjerke, voorafgaand aan de herdenking bij de ‘Feanster Toer’.

Ondanks dat deze bijeenkomst goed wordt bezocht heeft de SKS toch gemeend hiermee te moeten stoppen. ,,We ervaren het als iets wat ‘dubbel’ is: én een herdenking in de kerk, én een herdenking bij de Toren”, zo laat zij weten. 

De herdenking bij de Toren, georganiseerd door de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen, staat los van de kerken en wordt heel goed bezocht. Dat ervaart de SKS als zeer waardevol. Er is dan ook besloten om de 4 mei herdenking in de Doarpstsjerke met ingang van 4 mei 2018 te laten vervallen. Wel zal er, als eerder, een krans door de Samenwerkende Kerken Surhuisterveen worden gelegd bij de Toren.