Dam Jaarsma Verhalenkamer in Eastermar naar De Skoalle verhuisd

Eastermar - De Dam Jaarsma Verhalenkamer is, na sluiting van de vorige locatie, per 1 mei verhuisd naar De Skoalle aan de Torenlaan 2 te Eastermar.

In de 'Verhalenkamer' wordt het werk van Nederlands grootste volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma levend gehouden. Groepjes en groepen mensen kunnen hier ontvangen worden met een verhalenverteller, al dan niet afgewisseld met muziek, starten met een leuke en informatieve dorpsrondleiding, een inspirerende workshop volgen of vergaderen, genieten van een verhalendiner of een programma op maat.

In Eastermar is sinds 2014, het honderdste geboortejaar van Dam Jaarsma, 'Stichting Dam Jaarsma' actief. Jaarsma was de grote Europese verzamelaar van volksverhalen in de Fryske Wâlden. Hij verzamelde - in z’n eentje, op de fiets - vanuit zijn geboorte- en woonplaats Eastermar meer dan 17.000 verhalen. Het is zijn verdienste de rijke Fryske orale traditie van de vergetelheid te hebben gered. De verzameling Jaarsma is van onschatbare (cultuur)historische en wetenschappelijke waarde. Daarnaast was Jaarsma Frysk schrijver, dichter en verzamelaar van vele collecties gebruiks- en kunstvoorwerpen.

Door het vertrek van de beheerders uit de vorige locatie in de 'Kleastermar' was er sinds december 2017 in Eastermar geen 'Dam Jaarsma Verhalenkamer' meer. Dat was een gemis voor Eastermar, zeker gezien de toenemende belangstelling voor de 'Verhalenkamer' en de dorpsrondleidingen vol verhalen. Het bestuur van 'Stichting Dam Jaarsma' is dan ook blij de traditie van de 'Verhalenkamer' te kunnen voortzetten in Eastermar: ,,In 'De Skoalle' hebben we een nieuwe, prachtige plek gevonden voor de 'Verhalenkamer'. De eerste reserveringen zijn alweer binnen. Wij hopen weer vele mensen te mogen ontvangen en inspireren in de 'Verhalenkamer'.”