Culturele veld Westerkwartier biedt manifest aan

Grootegast - De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van gemeente Winsum gaan op 1 januari 2019 samen op in één nieuwe gemeente: Westerkwartier.

De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft, in vergelijking met andere gemeenten in de provincie Groningen, de meeste aantal culturele verenigingen. Dit laat al zien dat cultuur een grote en belangrijke rol speelt in het Westerkwartier.

Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier nam het initiatief om een cultuurvisie op te stellen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. De initiatiefnemers hebben de afgelopen maanden nagedacht over culturele mogelijkheden voor de nieuwe gemeente.

19 april werd een inspraakavond (foto) georganiseerd waar het culturele veld hun input kon leveren voor de cultuurvisie. Hier kwamen ruim 60 cultuurliefhebbers op af. Er werd veel en natuurlijk uitvoerig gesproken over cultuur. Daarnaast waren er optredens van bijzondere talenten uit het Westerkwartier. Ilse van der Werf uit Grijpskerk toonde haar prachtige zangkunsten. Quinten van Brummen –viooltalent van acht jaar jong uit Marum - kreeg samen met pianodocente Petra Wielemaker uit Leek de zaal stil.

Uit de input van deze inspraakavond is een manifest voortgekomen, dat op vrijdag 25 mei 2018 wordt aangeboden aan de politieke partijen en bestuurders van het Westerkwartier. Dat gebeurt in het Barontheater en gaat natuurlijk gepaard met een kleurrijke culturele omlijsting. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.  

Het manifest dient als een onmisbare voedingsbodem voor een meerjarig cultuurbeleid en eist ruimte op in de verkiezingsprogramma’s. Het vraagt aandacht voor de rijkdom aan cultureel kapitaal en stelt de vraag hoe inwoners en gemeentepolitiek in gezamenlijkheid deze rijkdom zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken voor alle inwoners van het Westerkwartier en ver daarbuiten. Verbinding is hierbij het toverwoord.