CDA, GBA en CU in nieuwe coalitie Achtkarspelen

Buitenpost - De nieuwe coalitie van de gemeente Achtkarspelen gaat bestaan uit het CDA, GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) en de ChristenUnie. 

De onderhandelaars van de drie partijen hebben informateur Joop Atsma laten weten dat er geen noodzaak is om een vierde partij toe te voegen aan de beoogde coalitie. 

CDA, GBA en CU hebben samen 12 van de 21 zetels in de gemeenteraad. ,,De gesprekken tussen de fracties verlopen zeer constructief”, aldus de drie partijen. Zij vinden dat het draagvlak voor een stabiele coalitie breed genoeg is. ,,Bovendien doet deze samenstelling recht aan de verkiezingsuitslag”, aldus CDA, GBA en CU.

Dit betekent dat de PvdA, die in maart één van de raadszetels verloor, definitief uit het college verdwijnt. Ook de FNP, tot 2016 coalitiepartij in Achtkarspelen, valt buiten de boot. GBA keert na twee jaar afwezigheid terug in het college van b. en w. van Achtkarspelen. 

Atsma verwacht dat het collegeprogramma in de loop van deze maand aan de gemeenteraad van Achtkarspelen kan worden voorgelegd. Hoeveel wethouders Achtkarspelen krijgt en op welke wijze de portefeuilles worden verdeeld, bespreekt de beoogde coalitie pas nadat er overeenstemming is over het programma voor de komende jaren.