Landelijke actie NIX zonder ID van start

Regio - De landelijke actie NIXzonderID loopt van donderdag 17 mei tot vrijdag 1 juni.

Deze periode wordt extra aandacht gevraagd voor het spontaan tonen van het ID door jongeren en de leeftijdscheck door verkopers van alcohol en tabak. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Ook de Friese gemeenten en het platform Nuchtere Fries doen mee aan deze actie.

Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. Jongeren worden daarom opgeroepen uit zichzelf hun ID te laten zien bij aankoop van alcohol en tabak. 

Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!

Meer weten? Kijk dan op www.naar18jaar.nl of op platform.nuchterefries.nl.