UWV: Volop werk in de horeca

Leeuwarden - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april verder af. Vooral uit uitzendbureaus, bouw, landbouw en horeca deden minder mensen een beroep op de WW.

Nu het hoogseizoen nadert, kampt de horeca met personeelstekorten. Vacatures voor koks en bedienend personeel zijn moeilijk vervulbaar.

Forse daling WW-uitkeringen in april
Eind april telde Friesland 13.252 WW-uitkeringen. Dat is 4,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 708 uitkeringen (-5,1%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 25,2% (4.464) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren. 

Kansen in de horeca
In de aanloop naar de zomer piekt de werkgelegenheid in de horeca. Ook op langere termijn is het aantal banen in de horeca sterk gestegen. UWV verwacht dat deze banengroei de komende jaren doorzet. Landelijk telt de horeca in 2019 naar verwachting 442 duizend banen. Dat zijn er 10.000 meer dan nu. In Friesland is de werkgelegenheid in de horeca sterk seizoensgebonden. Vandaar dat de vraag naar personeel in Friesland vooral nu toeneemt. De belangrijkste beroepsgroepen in de horeca zijn koks, kelners en barpersoneel en keukenhulpen.

Opleiding tot horecamedewerker
Door de aantrekkende werkgelegenheid biedt de horeca kansen voor werkzoekenden. Affiniteit en motivatie zijn het belangrijkste. In Sneek en Harlingen loopt op dit moment een mooi project bij de McDonalds. Deze vestiging van de fastfoodketen kan altijd goed personeel gebruiken. Om werkzoekenden hiervoor te interesseren, is er onlangs in samenwerking met UWV een bijeenkomst op de vestigingen van McDonalds zelf georganiseerd. De deelnemers kregen een rondleiding en konden vragen stellen over werken bij McDonalds. Na de welbekende klik, kon de deelnemer beginnen met een uitgebreide (interne) training, waarin de diverse werkzaamheden in het restaurant aan bod komen. Deze training wordt stap voor stap via E-learning gevolgd en ondertussen worden de deelnemers op de werkvloer gecoacht door een Crewtrainer. Daarna kan de deelnemer overal in het restaurant aan de slag. E-learning is al bij verschillende projecten een mooi instrument gebleken om kennis te krijgen over horecaberoepen.

Meer vacatures
Het aantal vacatures voor koks en kelners is het afgelopen jaar sterk toegenomen in Friesland. Ontstonden er in 2016 nog 1.000 vacatures voor deze beroepsgroepen, in 2017 nam dit toe tot  1.300 vacatures (+23%). Gemiddeld over alle beroepen was de toename 15%. De meeste vacatures in 2016 en 2017 waren voor kelners & barpersoneel. Volgens onderzoeksbureau ABF staan vooral vacatures voor kok en medewerker fastfood langer dan drie maanden open en zijn dus vaker moeilijk vervulbaar.

In april afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 314.271. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 327.141. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,9% (-12.870). Een jaar eerder telde Nederland nog 401.483 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 21,7% (-87.212).

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in april af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

  • UWV verstrekte eind april in de provincie Groningen 11.337 WW-uitkeringen; 4,8% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind april 25,1% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 4,8% naar 10.703. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 24,3%.