Schoolkinderen Rottevalle controleren verkeerssnelheid

Rottevalle - Veertig leerlingen van samenwerkingsschool It Werflân uit Rottevalle voeren op dinsdag 22 mei een snelheidscontrole uit in hun dorp. Dat doen de kinderen samen met de politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Na de verkeerscontrole onthult wethouder verkeer Jouke de Jong van de gemeente Smallingerland een door de leerlingen gemaakt verkeersbord aan de Ambachtsloane. Beide acties zijn onderdeel van het verkeersproject ‘Feilich op ’e dyk’. 

Zowel Rottevalle als Boornbergum doen mee aan ‘Feilich op ’e dyk’. In dit project bedenken en voeren inwoners zelf acties uit om de verkeersveiligheid in hun dorp te vergroten. De gemeente en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) faciliteren.

De snelheidsmeting vindt plaats bij de sportvelden aan de Efterwei in Rottevalle. De schoolkinderen belonen automobilisten die zich houden aan de maximale snelheid van 30 kilometer per uur met een zelfgemaakte kaart. Hardrijders worden aangesproken op hun rijgedrag.  

Het verkeersbord dat wethouder De Jong onthult aan de Ambachtsloane, bedankt automobilisten voor goed rijgedrag. Dit past goed in de opzet van het project: op een positieve manier het rijgedrag beïnvloeden. 

Naast dit bord komen er twee borden langs de Bildwei en Heidbuorren. Ook deze met een bedankje voor goed verkeersgedrag.