Midzomerjacht op Giele fakkel vanuit Buitenpost

Buitenpost - Al langer dan een eeuw wordt er in Nederland door vrijwilligers intensief onderzoek gedaan naar de verspreiding van wilde planten en naar de noodzaak van hun bescherming. 

In de jaren tachtig werden de resultaten van een eeuw inventarisatie gebundeld in het driedelige standaardwerk ‘Atlas van de Nederlandse Flora’. In die tijd werd ook duidelijk dat de oprukkende digitalisering een nieuw tijdperk inluidde, die om een nieuwe centrale organisatie vroeg. Zo werd in 1988 de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) opgericht, toen gevestigd in Leiden, tegenwoordig in Nijmegen. 

Aanvankelijk zorgde deze organisatie ervoor dat de schriftelijk aangeleverde gegevens gedigitaliseerd werden, zodat ze veel effectiever benut konden worden voor onderzoek en natuurbeleid. Inmiddels heeft FLORON ook een interactieve website en een inventarisatie-app ontwikkeld, zodat vrijwilligers de gegevens zelf digitaal kunnen aanleveren. Al die historische en actuele gegevens worden wetenschappelijk toegankelijk én voor het publiek inzichtelijk gemaakt op de prachtige site www.verspreidingsatlas.nl. Daarin zijn ook foto’s van plantensoorten en tekstinformatie opgenomen.

Dit jaar bestaat FLORON dus dertig jaar. Ze nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is, ongeacht het niveau van zijn of haar plantenkennis, om een keer mee te gaan op plantenexcursie. Er zijn in Nederland in totaal 22 Midzomerplantenjachten georganiseerd. Op Floron.nl kan men ze vinden in de activiteitenagenda.

In Friesland vindt de jubileumexcursie plaats op vrijdagavond 15 juni in de omgeving van Buitenpost, Kollumerzwaag en Westergeest, onder de titel ‘Het verhaal van de Giele fakkel’.

Vooral in de zuidelijke helft van Nederland is Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) een algemene soort. Het is een geelbloeiend lid van de Rozenfamilie. Veel zeldzamer is de (letterlijk) grote broer: de Welriekende agrimonie (Agrimonia procera), in het Fries heel toepasselijk Giele fakkel genaamd. Noordoost-Friesland is een bolwerk van deze soort, maar de plant heeft hier een bewogen geschiedenis.

Welriekende agrimonie is in Nederland voor het eerst verzameld bij Oudwoude in 1841. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw ging het zo beroerd met de Giele fakkel in Noordoost-Friesland, dat hij door verschillende oorzaken op het randje van zijn bestaan raakte. Maar er zijn mensen die zich bekommerden om de soort. Bijvoorbeeld Hille Feenstra, onderwijzer in Kollumerzwaag. Feenstra zette een tegenbeweging in gang.

In de excursie worden plekken locaties bezocht waar de soort groeit en bloeit. Soms nog echt wild, soms doordat hij een handje geholpen is, soms op plaatsen waar oorspronkelijk materiaal ‘bewaard’ wordt van een populatie die verloren gegaan is. ,,In de excursie gaan we langs zeven locaties op zoek naar de geschiedenis van de Giele fakkel in Noordoost-Friesland. We doen dit carpoolend in auto’s”, aldus de organisatie.