Statenleden PVDA bezoeken Rohelstermieden met Staatsbosbeheer

Twijzel - Exact op de dag dat zeven natuurorganisaties in Fryslân een aanbod deden aan gedeputeerde Johanns Kramer om zelf meer nieuwe natuur aan te leggen binnen het beschikbare provinciale budget, bracht een delegatie van de provinciale en gemeentelijke PvdA een bezoek aan staatsbosbeheer Twijzel.

Zoals bekend wil de provincie Fryslân 64 miljoen bezuinigen op de aanleg van meer natuur in de komende jaren en dat heeft grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Gronden kunnen niet aangekocht worden. Hierdoor dreigt een achterstand in de ontwikkeling.

Boswachter Gjerryt Hoekstra liet aan zijn gasten op een kaart zien wat de gevolgen zijn van bezuinigingen. ,,De nog niet aangekochte gronden die in particuliere handen zijn liggen vaak midden in de gebieden van de mieden in Achtkarspelen",  liet hij weten. ,,Daardoor kunnen waterpeilen niet worden aangepast." Het mooie en droge weer van het voorjaar als voorbeeld nemend, liet hij zien hoe de omliggende natuurgronden daarbij uitdrogen. ,,Uitdroging van het gebied heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Het niet kunnen aankopen van die gronden door bezuinigingen zet de ontwikkelingen van de natuurwaarden in de Miedengebieden op slot", aldus Hoekstra.

Jacob Hanenburg nam de delegatie mee naar de Rohelster mieden waar hij ze bij een rondleiding toonde wat het resultaat is van natuurbeheer in de mieden. ,,Planten die nergens meer in Nederland voorkomen zijn in dit gebied spontaan terug gekomen", zo vertelde Hanenburg. Hij noemde een zeggesoort die uniek in het mieden gebied is. Ook ging hij in op de diversiteit. ,,Het aantal vogelsoorten, waaronder de watersnip en de roerdomp, is toegenomen en bijvoorbeeld de libellesoorten zijn in de miedengebieden dit voorjaar enorm toegenomen."

Statenlid Douwe Hoogland stelde kritische vragen over de inverdien effecten van Staatsbosbeheer. Hij wilde weten of naast beheer en openstelling van de miedengebieden er ook mogelijkheden zijn om daarnaast geld binnen te halen met activiteiten in het gebied. Anja Haga van staatsbosbeheer liet weten dat dit een moeilijke opgave is. De provincie Fryslân stelt eisen aan het beheer en de openstelling van de mieden, en de eis van openstelling voor het publiek voor recreatie en toerisme is één van de doelstellingen van staasbosbeheer maar levert geen geld op. Ze vroeg de statenleden goed te kijken naar het aanbod en de mogelijkheden die de Friese natuurorganisaties hebben gedaan om zelf natuur aan te leggen binnen het beschikbare provinciale budget van 79 miljoen euro.