Boelensplein in Buitenpost feestelijk geopend

Buitenpost - Het Boelensplein in Buitenpost is vrijdagavond feestelijk geopend. Het plein bij meubelzaak Kapenga is vernoemd naar grietmanfamilie Boelens, die in de zeventiende eeuw Achtkarspelen meebestuurde.

De opening van het plein werd verzorgd door de middeleeuwse grietman van Achtkarspelen Lieuwe van Boelens, de huidige grietman Gerben Gerbrandy, ondernemer Piet Kapenga en Jasper Keizer.

Het plein, dat feestelijk is aangekleed met tientallen vlaggen en een nieuwe fototentoonstelling van gebouwen uit oud-Buitenpost, kreeg de naam Boelensplein. Dit naar het vroegere geslacht van de zeventiende-eeuwse grietmannen in Achtkarspelen die ooit een grote state bouwden aan de westkant van Buitenpost. 

Boelens, die begraven ligt in de Mariakerk en wiens naam gegoten is in de kerkklok van Buitenpost, was voor deze gelegenheid ‘zelf’ naar de onthulling gekomen. Hij meende dat met de onthulling van het naambord recht werd gedaan aan naamsbekendheid van de grietmannen uit zijn familie.

Boelens dankte de moderne adel in Buitenpost - Piet en Agaath Kapenga - voor de mogelijkheid eindelijk zijn naam voorgoed te verbinden aan Buitenpost. Dorpshistoricus Jasper Keizer wist te vertellen dat het terrein dat werd omgedoopt tot Boelensplein, in de middeleeuwen bij de Boelensstate hoorde en de naam ‘Sânfinne’ droeg. 

Burgemeester Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen had tevoren de foto-expositie geopend. Hij liet weten dat het initiatief voor een fototentoonstelling op het nieuwe Boelensplein laat zien dat in de mienskip creatieve dingen tot stand komen. Gerbrandy bedankte de initiatiefnemers van de expositie Geert Peperkamp en Jan Huizenga voor hun inzet.