Inloop spreekuur over voorkomen financieel misbruik van ouderen

REGIO - Op vrijdag 15 juni, de dag tegen ouderenmishandeling, is er een gratis inloop spreekuur over financieel misbruik van ouderen.

De inloop is bedoeld voor bewoners en professionals en wordt georganiseerd door Veilig Thuis Friesland in samenwerking met drie gemeenten: Achtkarspelen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân; Notariskantoren en de Rabobank.

Regelmatig hebben ouderen hulp nodig. Bij verzorging, huishoudelijke taken, maar ook bij hun financiële administratie. Het feit dat tegenwoordig geldzaken vaak via internet gaan, maakt het voor veel ouderen ingewikkeld. Het kan hen sterk afhankelijk maken van anderen. Misbruik ligt dan op de loer. Bijvoorbeeld tijdens het pinnen of bij internetbankieren door derden.

Financieel misbruik blijft vaak lange tijd onopgemerkt. Naar schatting zijn ongeveer 30.000 ouderen jaarlijks het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. De schaamte kan zo groot zijn dat ze er helemaal niet over praten. Hierdoor blijft het financieel misbruik onopgemerkt voor familie of zorgverleners. Op die manier kan misbruik lang doorgaan.

Financieel misbruik is een ingewikkeld probleem. Een oplossing vraagt maatwerk en samenwerking tussen familie, mantelzorgers, zorginstanties en financiële dienstverleners. Het inloopspreekuur op 15 juni is bedoeld om belangstellenden en professionals te informeren over financieel misbruik en wat je kunt doen bij vermoedens van financieel misbruik. Veilig Thuis Friesland wil samen met haar partners het onderwerp bespreekbaar maken.

Het inloopspreekuur wordt gehouden op 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur op onderstaande adressen:

  • Gemeentehuis gemeente Achtkarspelen, Stationsstraat 18, Buitenpost.
  • Gemeentehuis gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.
  • Gemeentehuis gemeente Súdwest-Fryslân, Markstraat 15, Sneek.

 

Organisatie inloop spreekuur:

Tijdens het inloop spreekuur zijn deskundigen van onderstaande organisaties aanwezig:

  • Gebiedsteam/ Sociaal wijkteam/ Dorpenteam van de gemeente: geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld zelfredzaamheid, participatie, financiën, veiligheid, opvoeden en mantelzorg.
  • Notariskantoor: een notaris legt gemaakte (financiële) afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in een notariële akte en geeft advies op dit gebied.
  • Rabobank: biedt diensten aan op het gebied van geldzaken, hypotheken en verzekeringen.
  • Veilig Thuis Friesland: geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.