Bijzondere themazondag door alle vier de kerken van Buitenpost

Buitenpost - Op initiatief van de Raad van kerken van Buitenpost schenken alle kerken in Buitenpost op zondag 24 juni aandacht aan het thema schepping.

Dit initiatief haakt aan bij de actie ‘Silence of the bees’, wat weer onderdeel is van LF2018. Via deze themazondag willen de gezamenlijke kerken hier een bijdrage aan leveren. Dit gebeurt met een kerkdienst ‘s ochtends in elke kerk en een gezamenlijk middagprogramma.

Waarom zouden we ons druk maken om de natuur? Welke plek hebben God en de mens in de schepping? Op 24 juni gaan we een hele zondag met deze vragen aan de slag. Dat betekent genieten van de natuur, van verbondenheid, maar ook ontdekken hoe jij als mens verbonden bent met de natuur.

Net zoals op elke zondag wordt in elke kerk die zondagmorgen een dienst gehouden. Alleen staat in alle kerken Psalm 8 centraal, een lied over de schepping en de plaats van de mens daarin.

Naast de Psalm klinkt ook een enkel lied in alle vier de kerken klinken en is een deel van de gebeden hetzelfde. Tijdens de collecte geld wordt ingezameld voor een bijenkast en bijenvolk die ’s middags geschonken worden aan de Kruidhof.

Middagprogramma

Het middagprogramma begint om half drie. Je kunt dan samen een wandeling of een fietstocht maken van een klein uur, die beide starten bij de Mariakerk. Deze tocht voert langs het bijenhotel waarover Jan Willem Zwart zal vertellen. Om half vier zijn we weer terug bij de Mariakerk. Dan is er voor iedereen koffie, thee en limonade. Om vier uur houden we een korte viering die uitloopt op een gezamenlijke toast op de samenwerking tussen de kerken in Buitenpost. Met deze toast bekrachtigen we het convenant waarin de kerken naar elkaar toe uitspreken dat ze met elkaar samen willen werken.

Het beloofd een mooie themazondag te worden, waarop we in alle diversiteit onze verbondenheid met de natuur, met elkaar en met het dorp vieren. We nodigen iedereen van harte uit om (een deel) hiervan mee te maken.