Droogte houdt aan; Waterschap alert

Ondanks de droogte kent het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta nu nog geen grote problemen. Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachting laat boven- dien zien dat de droogteperiode nog een tijd aanhoudt. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en treft wanneer nodig passende maatregelen.


De wateraanvoer proberen het waterschap zo goed mogelijk te regelen. De waterpeilen kunnen hier en daar zakken en sloten kunnen droogvallen. De wind is ook van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houden we het watersysteem op orde en laten we water in vanuit het IJsselmeer.

Beregenen: eerst melden

De extreme droogte maakt dat er nauwgezet  wordt toegezien of de geldende beregeningsregeling wordt
nageleefd: 'Er mag na een melding aan het waterschap worden beregend uit oppervlaktewater, zolang
de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert en het water waaruit wordt beregend. Hierop wordt
gecontroleerd door de handhavers.'
Op de site van WDODelta, www.wdodelta.nl staat een speciale pagina over droogte. Daar is de
beregeningregeling en de kaart te vinden, waar niet beregend mag worden. Hierop wordt gecontroleerd
door de handhavers.


Waterkwaliteit

Door de droogte en warmte kan ook blauwalg en botulisme voorkomen. Ook vissterfte door
zuurstofgebrek komt dan vaker voor. Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk minder
zuurstof. De overmatige algengroei versterkt dat nog. Wie dode watervogels en vissen aantreft doet er goed aan dit te melden bij het waterschap.

Daarnaast is het belangrijk om alleen in officieel door het waterschap gecontroleerd natuurwater te
zwemmen. De officiële natuurwaterzwemlocaties en de kwaliteit zijn te vinden op www.zwemwater.nl of
via de zwemwater app.