Wâldsang slotconcert KidPop in Kootstertille

Kootstertille - Afgelopen schooljaar leerden kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 binnen de basisschoolcursus Kidpop een aantal vaardigheden op muziekinstrumenten, die veel in popbands voorkomen: drums, toetsen, (bas-)gitaar en zang.

Bovendien studeerden de kinderen in bands, samen met docenten van cultuurcentrum de Wâldsang en stagiaires van D’drive, enkele nummers in. Op dit slotconcert treden zeven van deze bands op. De presentatie is in handen van Raynaud Ritsma.

Het concert vindt plaats op donderdag 12 juli, van 12.00 tot 14.00 uur, in het Tillehûs, Goudsjeblomstrjitte 34a in Kootstertille. De toegang is gratis maar beperkt. Kaarten zijn verkrijgbaar via de deelnemende scholen en via info@cultuurcentrumdewaldsang.nl