Oproep aan buitengebied: doe svp mee in glasvezelproject

Buitenpost - Bij voldoende belangstelling gaat de schop al binnen afzienbare tijd de grond in. Nog voor het eind van dit jaar heeft het buitengebied van Achtkarspelen dan de beschikking over snel internet.

De aanleg van glasvezel door Kabelnoord voor deze zogeheten ‘witte gebieden’ gaat ook daadwerkelijk plaatsvinden mits tenminste zestig procent van de bewoners meedoet aan het project. Onder meer vanuit solidariteitsoogpunt doet wethouder Harjan Bruining van de gemeente Achtkarspelen een klemmende oproep aan bewoners van het buitengebied om zich aan te melden voor snel internet. ,,Het is van groot belang dat een ieder een goede aansluiting heeft op de digitale snelweg”, vindt Bruining.

Traag internet is om allerhande redenen niet meer van deze tijd, zo stelt Bruining. Daarnaast levert het een hoop ergernis en frustratie op, weet de wethouder. Achtkarspelen is al een geruime periode volop bezig om glasvezel in de buitengebieden van de gemeente van de grond te krijgen. In totaal gaat het om circa 1100 aansluitingen die in principe allemaal van snel internet kunnen worden voorzien. Bij percelen die bijvoorbeeld relatief ver van de openbare weg afliggen, zal maatwerk worden geleverd, aldus Bruining. ,,Maar dat geldt maar voor een paar procent. Bijna alle percelen kunnen gewoon aangesloten worden.”

Op dit moment heeft een kleine veertig procent van de bewoners van het buitengebied zich aangemeld voor het glasvezelproject. Om de benodigde zestig procent te halen, resteert nog ruim een maand. Deze termijn is maandag met vier weken verlengd (de deadline was 17 juli). Wie zich vóór 16 augustus via www.glasvezelvankabelnoord.nl als deelnemer aandient, hoeft de reguliere eenmalige kosten van 550 euro niet te betalen. Wel krijgen de klanten in het buitengebied te maken met een maandelijkse toeslag van vijftien euro op het abonnementsgeld. Dit is ter dekking van de extra kosten (meer graafwerk door grotere afstanden). Deze toeslag kan worden afgekocht door een eenmalige betaling van 1800 euro.

Naast de vele voordelen die het gebruik van snel internet oplevert, wijst Bruining ook op een ander positief aspect. ,,De woning wordt ook meer waard.” Achtkarspelen hoopt vurig dat volgende maand zich zestig procent van de bewoners van het buitengebied heeft aangemeld, zodat de aanleg van snel internet van start kan gaan. ,,Het heeft al te lang geduurd”, aldus Bruining. ,,Deze kans móeten we met z’n allen grijpen.”