Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel breiden samenwerking verder uit

Buitenpost - Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel breiden hun samenwerking verder uit. Daarmee willen beide gemeenten een nog betere dienstverlening voor de inwoners realiseren.

Voor de uitbreiding is een bestuurlijke visie opgesteld met als uitgangspunt ‘Samen tenzij’. Dit betekent dat de gemeenten op zoveel mogelijk gebieden willen samenwerken, tenzij dit onmogelijk is. 

Om de organisaties voor te bereiden op de intensievere samenwerking, wordt de structuur op de werkvloer aangepast. Beide gemeenteraden zijn betrokken in dit proces. Voor de aanpassingen in de organisatie is de directie in gesprek met de ondernemingsraad.

Door intensiever samen te werken kunnen beide gemeenten de omvangrijke transitie in het sociaal domein beter uitvoeren. Binnen het sociaal domein komen beleid en dienstverlening dichter bij elkaar. 

Op het gebied van verduurzaming, economische zaken, wonen en onderwijs willen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel eveneens efficiënter samenwerken. Op alle fronten is er meer aandacht voor een gezamenlijke visie, ambities, procedures, systemen, communicatie, cultuur en gedrag.
 
De ambtelijke organisaties van de buurgemeenten werken sinds 2014 samen in de werkmaatschappij 8KTD. Zij hebben één klantencontactcentrum, werken al samen in het sociaal domein en op het terrein van gemeentelijke belastingen. 

Ook juridische, communicatie, financiële en HRM-taken werden al gezamenlijk opgepakt. Eind vorig jaar is deze samenwerking geëvalueerd.