ChristenUnie Achtkarspelen brengt werkbezoek aan Stichting Noardlike Fryske Wâlden

Twijzelerheid - De fractie van de ChristenUnie Achtkarspelen werd op woensdagmorgen 18 juli warm ontvangen op het melkveebedrijf van de familie van der Boon te Twijzelerheide.

De heer van der Boon stelde zijn bedrijf open als locatie voor een werkbezoek aan stichting Noardlike Fryske Wâlden, waarvan hij als boer lid is. Namens stichting NFW was de heer van Vulpen aanwezig om de fractie bij te praten over de activiteiten van de stichting. Agrarisch landschapsbeheer is naast educatie en weidevogelbeheer een van de belangrijkste taken van de stichting. De leden beheren gezamenlijk ons prachtige coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Zij houden in hun bedrijfsvoering rekening met het unieke landschap en de bijzondere natuur.

De fractie van de CU is bijzonder goed te spreken over deze vormen van rentmeesterschap en doordrongen van het belang van dergelijke activiteiten voor het behoud van ons prachtige erkende Nationaal Landschap.