Verenigingen in actie voor glasvezel buitengebied

Buitenpost - Verenigingen gaan de gemeente Achtkarspelen helpen om bewoners van het buitengebied enthousiast te maken voor snel internet.

Kabelbedrijf Kabelnoord gaat al over enkele maanden aan de slag met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Achtkarspelen. De werkzaamheden gaan alleen door wanneer minimaal zestig procent van de bewoners aan het project meedoen. Zij moeten zich wel voor 16 augustus hebben gemeld.

Die ondergrens van zestig procent is nog niet gehaald. Het percentage deelnemers schommelt momenteel rond een kleine veertig. De politiek van Achtkarspelen maakt zich ernstig zorgen over de gang van zaken, zo bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Het college van b. en w. kreeg het mandaat om maximaal 100.000 euro in te zetten om tóch nog voldoende deelnemers voor het glasvezelproject te krijgen.

Wethouder Harjan Bruining zat de volgende ochtend al met directeur Niek Geelhoed van Kabelnoord om tafel om invulling aan de campagne te geven. Ze kwamen overeen om het lokale verenigingsleven in te zetten. Bij de werving zullen onder andere sportclubs en verenigingen van plaatselijk belang langs de deuren gaan. Voor hun inzet krijgen ze een financiële vergoeding.

Achtkarspelen en Kabelnoord hebben er veel vertrouwen in dat de persoonlijke benadering de gewenste vruchten gaat afwerpen. Mocht de werving het beoogde resultaat opleveren, dan heeft het buitengebied van Achtkarspelen nog voor het eind van het jaar de beschikking over snel internet.