Bezorgdheid over uitvoering centrumklus Surhuisterveen

Surhuisterveen - De CDA-fractie in de raad van Achtkarspelen maakt zich zorgen over de uitvoering van grootscheepse infrastructurele projecten in de gemeente. De vertragingen die diverse reconstructies hebben opgelopen, zitten de christendemocraten niet lekker.

Namens het CDA ging Jacob Zwaagstra donderdagavond tijdens de raadsvergadering in op de snelheid van de werkzaamheden. Op de agenda stonden de herinrichtingsplannen voor het centrum van Surhuisterveen. Het wordt een pareltje, zo stelde Zwaagstra. Maar Zwaagstra stipte daarbij ook meteen de maandenlange vertragingen bij recente klussen aan. ,,We willen dit in Surhuisterveen perse voorkomen.”

Projecten in Achtkarspelen die veel langer duren dan gepland, betreffen onder meer de reconstructies van de Warmoltsstrjitte in Harkema en Doarpsstrjitte in Surhuizum. De beide herinrichtingen worden momenteel afgerond. Met name slechte weersomstandigheden - veel regenval - hebben voor het nodige oponthoud gezorgd.

Om in Surhuisterveen wél tot een vlotte uitvoering te komen pleitte Zwaagstra voor het instellen van bouwteams die de zaken op elkaar kunnen afstemmen. Volgens wethouder Harjan Bruining zullen er goede afspraken tussen de diverse betrokkenen worden gemaakt, zodat de Feanster centrumklus binnen de gestelde termijnen kan worden geklaard.

Het is de bedoeling dat het centrum van Surhuisterveen in 2020 op de schop gaat. De politiek van Achtkarspelen toonde zich zeer ingenomen met de plannen. ,,It is in doarp dat écht brûst”, stak FNP’er Tjibbe Brinkman de loftrompet over de talrijke activiteiten die continu in Surhuisterveen plaatsvinden. 

Een van de onderdelen van het reconstructieplan is het vervangen van het huidige wegdek. De huidige klinkers worden bij nat weer spiegelglad wat onveilige situaties met zich meebrengt. Ook zullen de gevaarlijke gootjes op De Kolk verdwijnen. 

Het centrumgebied wordt vergroot van het Torenplein tot aan de kruising van De Dellen met de Nije Jirden. Dat betekent ook een uitbreiding van het eenrichtingsverkeer tot aan dit kruispunt. Ook wordt er een blauwe parkeerzone ingesteld, waardoor auto’s niet langer dan twee uren op De Kolk en De Dellen kunnen staan. 

Het reconstructieplan is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ondernemersvereniging H&I Surhuisterveen, Plaatselijk Belang Surhuisterveen en de gemeente Achtkarspelen. De kosten van de herinrichting worden geraamd op circa 2,5 miljoen euro.