Negatief zwemadvies voor locatie De Leien bij Rottevalle

Rottevalle - Sinds dinsdag 24 juli geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor De Leien bij Rottevalle.

De kans op gezondheidsklachten is bij De Leien te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen, aldus de provincie. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. 

Specifieke vragen kunnen worden gesteld per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.