Maatregelen Grootegast in verband met extreme droogte

Grootegast - De gemeente Grootegast heeft een aantal maatregelen genomen in verband met de extreme droogte.

Sinds vijf weken is er nauwelijks enige regen van betekenis gevallen. Het neerslagtekort heeft een zeer hoge waarde bereikt. Daardoor is de natuur extreem droog, waardoor de risico’s op het ontstaan en verspreiden van natuurbranden erg groot is. 

Hoewel de komende periode buien worden verwacht, blijft de temperatuur hoog. Daardoor zullen het neerslagtekort en de droogte niet binnen afzienbare tijd verdwenen zijn. 

Door de Veiligheidsregio Groningen is beoordeeld dat op dit moment de Jiltdijksheide onder Opende het grootste risico loopt. Omdat ook voor andere natuurgebieden een verhoogd risico geldt, adviseert de Veiligheidsregio om voor alle natuurgebieden maatregelen af te kondigen, zoals ook in andere provincies is gebeurd.

Hiermee wordt voorkomen dat bij voortduring van de droogte (die wel verwacht wordt) voor die gebieden alsnog een besluit met maatregelen moet worden genomen. Het college van b. en w. van de gemeente Grootegast heeft op basis van het advies van de Veiligheidsregio het volgende (tijdelijke) besluit genomen:

• Het is tot 1 september 2018 verboden te roken in bossen, op heide of veengronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan;

• Het is tot 1 september 2018 verboden in bossen, op heide of veengronden of binnen een afstand van 100 meter daarvan brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen;

• Het is tot 1 september 2018 binnen natuurgebieden verboden:
-    Een vuur te stoken, een barbecue te laten branden, kaarsen en fakkels te gebruiken of anderszins een vuur aanwezig te hebben of te gebruiken;
-    Te roken;
-    Brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen;
-    Wensballonnen op te laten;
-    Activiteiten of werkzaamheden te verrichten waarbij vonken kunnen ontstaan. 

Het besluit is van toepassing op alle natuurgebieden in de gemeente Grootegast.