Kleine expositie IJstijdenmuseum in hal gemeentehuis Buitenpost

Buitenpost - In de hal van het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost is momenteel een kleine expositie van het plaatselijke IJstijdenmuseum te zien.

Achtkarspelen heeft een vitrine beschikbaar gesteld om het IJstijdenmuseum onder de aandacht van de inwoners te brengen. De vitrine omvat een selectie van de collectie stenen gereedschappen (artefacten), fossielen (Klaas de Haan), zwerfstenen (Peter Hofstee), mineralen (Doeke de Wit) en Huisvlijt Neanderthalers (Guusje van den Broek).

Het IJstijdenmuseum wil graag een modern museum zijn, aldus voorzitter Henk van den Broek. ,,Een modern museum is geen eiland met een incidentele bootverbinding met de omringende maatschappij. Bij deze rol hoort samenwerking met aan ons museum te linken instellingen. Door regelmatig overleg met diverse instellingen kunnen we door samenwerking de creatieve, recreatieve en toeristische mogelijkheden versterken.”

Door de ontwikkeling van het Buitenposter stationsgebied onder de noemer ‘De Poarte nei de Fryske Wâlden’ is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door verschillende instellingen. Ook Achtkarspelen is een van de partners. Tussen het IJstijdenmuseum en de gemeente is regelmatig overleg om een duurzame en gezonde financiële situatie te creëren, aldus Van den Broek.

Het IJstijdenmuseum toont de prehistorische en geologische geschiedenis van de Friese Wouden. Het museum laat de bezoeker kennis maken met de verschillende ijstijden en toont de zwerfstenen die door de reusachtige gletsjers zijn achtergelaten. Ook wordt er op jacht gegaan met de Neanderthalers, kennis gemaakt met jager-verzamelaars uit verschillende culturen en sporen ontdekt van de eerste boeren in de Friese Wouden, de Oerboeren. ,,Het stenen gereedschap, dat zij gebruikten, is door amateurarcheologen teruggevonden en vormt het bewijs van hun aanwezigheid”, zo vertelt Van den Broek.

De gebruikte gereedschappen zijn tentoongesteld in het IJstijdenmuseum, evenals de overblijfselen van de jachtdieren en foto’s van reconstructies. Een ieder is van harte welkom om alles te bekijken.