Open boerderijen in Veenklooster en Eastermar tijdens Brommels

VEENKLOOSTER - Op zaterdag 25 augustus stellen twee leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) hun boerderij open tijdens het bramenfestijn Brommels! Op de boerderijen van maatschap Roorda-Cuperus in Veenklooster en maatschap Boersma-Havinga in Eastermar zijn tal van activiteiten. Bovendien mag iedereen er het land in om bramen te plukken. NFW-vrijwilligers verwelkomen bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur. Het programma in Veenklooster bestaat uit landschapsexcursies, vogelhuisjes timmeren en gedichten schrijven. In Eastermar gaat ook een gids met geïnteresseerden de natuur in, kunnen kinderen een boerderijdiploma halen en luisteren naar verhalen.

Aan de Keningswei 1 in Veenklooster starten zaterdag 25 augustus om 10.30 en 14.00 uur landschapsexcursies van een uur onder leiding van Pyt van de Polder. Hij vertelt over de flora en fauna en het onderhoud en de biodiversiteit van elzensingels. Wie weet is dan de bijzondere gekraagde roodstaart te horen! In Eastermar, aan de Seadwei 3, beginnen de landschapsexcursies om 11.00 en 13.30 uur. Jacob Bijlsma gaat met belangstellenden langs de houtwallen en beantwoordt alle vragen over de natuur. Hij weet alles dieren, planten, bomen en struiken en hoe ze te herkennen. Deelname is gratis. Graag aanmelden via e-mail pjboersma@noardlikefryskewalden.nl of telefoon 06-12784818.

In de elzensingels en dykswâlen leven veel vogels. De gekraagde roodstaart, een zangvogel, broedt in de Noardlike Fryske Wâlden en maakt graag gebruik van nestkasten. Kinderen kunnen in Veenklooster een eigen nestkast timmeren met hulp van de vogelwacht Feankleaster en Trynwâlden. Al het materiaal is aanwezig en de nestkast mogen ze na afloop meenemen. De eigen bijdrage is € 2.

Wie tijdens Brommels! geïnspireerd is geraakt door het prachtige coulisselandschap, kan zijn emoties in een gedicht verwoorden. Dichteres Erika Destercke geeft in een miniworkshop tips en tricks hoe een gedicht te schrijven. Verras er anderen mee door het gedicht achter te laten op het boerenerf van de familie Roorda.

Jongeren kunnen in Eastermar hun boerenkunsten vertonen en een boerderijdiploma verdienen. Onderdelen van het examen zijn koeien melken, hooi van land halen en het herkennen van vogels en bomen in de Noardlike Fryske Wâlden. Het harde werken worden beloond met melk, karnemelk en blokjes kaas. ’s Ochtends is op de boerderij een verhalenvertelster van de Stichting Dam Jaarsma. Zij vertelt de kinderen spannende verhalen uit oude tijden.

De boeren willen de deelnemers aan Brommels! graag laten genieten van het coulisselandschap en laten enthousiast zien hoe ze dit unieke landschap in stand houden door aan natuur- en landschapsbeheer te doen. In totaal onderhouden de bijna 800 NFW-leden 3600 kilometer aan landschapselementen en honderden pingo’s en dobben in de regio.