Ingebruikname nieuwe sta-op stoelen bij zorgboerderij de Witrik in Twijzelerheide

TWIJZELERHEIDE - Dankzij de financiële bijdragen van Stipe N.O.F. en het ING Nederland fonds (Help Nederland Vooruit), is de aanschaf mogelijk gemaakt van 3 nieuwe elektrische sta-op stoelen bij zorgboerderij de Witrik, Wyldpaed West 30 in Twijzelerheide.

De officiële overhandiging vond afgelopen maandag 20 augustus plaats. Namens het stichtingsbestuur van Stipe waren mevr. H. Jilderda en mevr. W. Wijngaarden aanwezig. De hr. O. Zijlstra namens VZW (Vrienden van Zorgboerdij de Witrik).

De stichting Stipe verleent financiële steun aan mensen met beperking(en) in Noordoost Friesland, ter bevordering van hun sociale vorming en integratie binnen de samenleving. Er is bij een groot aantal daggasten behoefte om ‘s middags te rusten. De zorgboerderij is dan ook, samen met de daggasten, heel blij met deze stoelen.