Onderzoek naar visstand Doezumertocht

DOEZUM  - Wetterskip Fryslân is afgelopen week begonnen met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in haar beheergebied. Onder meer de Doezumertocht komt aan de beurt.

Het waterschap kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de conditie van de vissen. Daarnaast wordt de waterkwaliteit onderzocht, net als waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het Friese water. Hiermee kan het waterschap de kwaliteit van de wateren nog verder verbeteren. Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Deze maand worden zo’n vijftien wateren onderzocht.

Naast de Doezumertocht gaat het onder meer om het Bergumermeer, Grutte Kritte, Grote Wielen, Dokkumer Ee, Tjonger, de beide Compagnonsvaarten en een groot aantal meren in het zuidwesten van de provincie Fryslân.

Om de kwaliteit van het water te verbeteren, legt het waterschap onder meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten. Ook wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de afvalwaterzuiveringen. 

Daarnaast past het diverse stuwen, sluizen en gemalen aan om de vismigratie te bevorderen en de leefgebieden van vissoorten te vergroten. Met het grote visstandonderzoek kan het waterschap de effecten van dit soort maatregelen nagaan.

Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en ecologisch adviesbureau ATKB uit Waardenburg ingeschakeld. Van alle gevangen vissen wordt de lengte gemeten en wordt er naar de gezondheid van de vissen gekeken. Alle vis wordt weer teruggezet in het water.